Basisschool Talentum
TA(A)Lentklas

TA(A)Lentklas


Soms redden kinderen het net niet op het voortgezet onderwijs omdat ze te weinig kennis hebben van de Nederlandse taal. In de TA(A)Lentklas bieden we deze kinderen de kans om een extra duwtje in de rug te krijgen om  meer te bereiken op het gebied van de Nederlandse taal en begrijpend lezen. Het maakt de stap naar het voortgezet onderwijs daardoor eenvoudiger.

Waar en wanneer?
De TA(A)Lentklas is een samenwerking tussen KC Talentum, KC De Kei en de Parkschool in Schothorst. De school waar de leerling op zit, bepaalt op basis van vastgestelde criteria of hij/zij in aanmerking komt voor plaatsing bij de TA(A)Lentklas. De leerlingen die in aanmerking komen, gaan elke dinsdag van 14.30-16.30 uur naar KC Talentum voor de lessen. Dit vraagt om doorzettingsvermogen. Daarom is motivatie, zowel bij de als ouders en bij de leerling, een belangrijke voorwaarde.

De TA(A)Lentklasleerkracht behandelt samen met de leerlingen boeiende en actuele thema’s door het lezen van kranten en andere teksten, waarbij de kinderen ook zelf onderzoek doen. Daarnaast lezen ze boeken en bespreken ze deze boeken in de boekenkring. Er wordt in die twee uur hard gewerkt, ook aan hun portfolio. Dit is een map waarin ze hun werk bewaren, erop terugkijken en ervan leren. Belangrijke vaardigheden, ook voor later. Hard werken betekent trouwens ook dat het leren leuk mag zijn. De groep bestaat uit maximaal 15 gemotiveerde kinderen.

Wat kost de TA(A)Lentklas?
Dit project wordt door de gemeente Amersfoort gesubsidieerd. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34
Mail ons