Basisschool Talentum
Ta(a)lentklas

Ta(a)lentklas

Wat houdt de Ta(a)lentklas in?                                                                                                                                         
Wij noemen het de Ta(a)lentklas, omdat de lessen zich richten op taalvaardigheid en woordenschat. Wij bieden uw kind een kans als u goedkeuring draagt uw kind hiervoor te laten meedoen. Een kans om net dat duwtje in de rug te krijgen om nog meer te bereiken op het gebied van taalverzorging, mondelinge taalvaardigheid, kennis van de wereld, woordenschat en bergijpend lezen. De Ta(a)lentklas wil de vaardigheden van leerlingen juist op die gebieden laten groeien. En daarmee kansen bieden om later een passende leerweg te starten in het voorgezet onderwijs. Wij geven geen garantie, maar doen wel ons best.

Waar en wanneer?
Vanuit vastgestelde criteria neemt de school waar de leerling op zit het initiatief tot plaatsing bij de Ta(a)entklas. De leerlingen die in aanmerking komen, gaan elke dinsdag van 14.30-16.30 uur naar Talentum voor de Ta(a)lentklas. Dit vraagt om doorzettingsvermogen. Daarom is motivatie, zowel bij de als ouders en bij de leerling, een belangrijke voorwaarde. De Ta(a)lentklasleerkracht behandelt samen met de leerlingen boeiende en actuele thema’s door het lezen van kranten en andere teksten, waarbij de kinderen ook zelf onderzoek doen. Daarnaast lezen ze boeken en bespreken ze deze boeken in de boekenkring. Er wordt in die twee uur hard gewerkt, ook aan hun portfolio. Dit is een map waarin ze hun werk bewaren, erop terugkijken en ervan leren. Belangrijke vaardigheden, ook voor later. Hard werken betekent trouwens ook dat het leren leuk mag zijn. De groep bestaat uit maximaal 15 gemotiveerde kinderen. Dit schooljaar vindt de Ta(a)lentklas plaats op Talentum, Koning Karelpad 2.

Wat kost de Ta(a)lentklas?
Het deelnemen aan de Ta(a)lentklas is kosteloos. Dit project wordt door de gemeente Amersfoort gesubsidieerd.

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort
Per 26-02-2024!

033 - 472 06 34
Mail ons