Basisschool Talentum
Visie

Visie

Op onze school staat het ontwikkelen van eigenheid en zelfbewustzijn van onze leerlingen voorop. Dit helpt hen hun talenten en vindingrijkheid te ontwikkelen. Ze verwerven kennis en vaardigheden om, binnen kaders, eigenaarschap te nemen in hun ontwikkelproces. De leerlingen doen dit in een uitdagende en uitnodigende leeromgeving en een veilig pedagogisch en onderwijskundig klimaat. Ons team doet dit samen met de leerlingen, ouders/verzorgers en in verbinding met de omgeving. Wij houden hierbij rekening met de verschillen binnen onze school. Op deze manier willen we een hoge mate van betrokkenheid van de leerlingen op de wereld om hen heen realiseren. In het hier en nu en ook voor in de toekomst.

Missie

Vanuit onderwijskundige uitgangspunten:

Dit doen we binnen een organisatie waar:

Dit doen wij in een omgeving:

Bij het verlaten van Talentum:

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34
Mail ons