Basisschool Talentum
Identiteit

Meer dan alleen leren

Een school is meer dan alleen leren en presteren. De basis voor meer dan alleen leren en presteren vinden wij
in onze katholieke identiteit en in het bijzonder in het geloof in een betere wereld. Levensbeschouwelijke ontwikkeling is een vast onderdeel van de activiteiten. Wij praten met leerlingen over waarden en normen, die geworteld zijn in de katholieke uitgangspunten. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren dat zij het verschil kunnen maken. Wij willen hen daarvoor o.a. een positieve visie op de toekomst meegeven. Tijdens actieve lessen rondom het thema levensbeschouwing laten we leerlingen kennis maken met actuele thema’s. De gezamenlijke viering van Kerst, Carnaval en Pasen vormen daarbij feestelijke hoogtepunten. Daarnaast willen we kinderen respect voor andere geloofsovertuigingen bijbrengen, zodat zij actief leren meewerken aan de humanisering van hun omgeving. Wij verwachten dat alle leerlingen aan de levensbeschouwelijke activiteiten meedoen. Iedereen die onze identiteit en manier van onderwijs verzorgen respecteert, is welkom op onze locaties.

 

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34
Mail ons