Basisschool Talentum
Opleidingsschool

Opleidingsschool

Kindcentrum Talentum is een opleidingsschool. We plaatsen jaarlijks studenten van Hogeschool Utrecht van alle leerjaren en soorten opleidingen. Als er na plaatsing vanuit HU nog leerwerkplekken vrij zijn, stellen we deze beschikbaar voor studenten van andere opleidingen.

Bij ons op Talentum draai je gelijk mee als teamlid. Je krijgt volop ruimte om in de groep aan de slag te gaan en les te geven. Voor ons zijn studenten collega's en ben je dus onderdeel van de school als geheel. Daarnaast krijg je bij ons een inkijk in hoe we samen bouwen aan een nieuwe school.

We verwachten dat je zoveel mogelijk deelneemt aan activiteiten die plaatsvinden op school en dat je een actieve rol speelt. Je bent bijvoorbeeld bij overlegmomenten, je kunt deelnemen in een actieteam en bent waar mogelijk bij gesprekken met ouders. Valt een studiedag op je stagedag? Ook dan ben je van harte welkom. De meest belangrijke begeleiding wordt verzorgd door de praktijkopleider, in samenwerking met de clusterschoolopleider: Tamara de Koning. Zij is contactpersoon tussen opleiding (HU) en school. Zij begeleidt en beoordeelt vanuit haar rol de studenten en verzorgt informatie en eventuele bijeenkomsten voor studenten en praktijkopleiders. Om de continuïteit en kwaliteit van het opleiden te waarborgen, zijn er binnen SKOSS-KPOA meerdere cluster-schoolopleiders aangesteld, waar Tamara er één van is. De praktijkopleiders en de clusterschoolopleider zijn getraind en ervaren in het geven van feedback, feedup, feedforward en in het begeleiden van leren op de werkplek.

Ben jij student en wil je stagelopen bij ons op school of wil je hier eer informatie over? Neem dan contact op met Tamara de Koning: t.dekoning@kpoa.nl. Zij vertelt je er met plezier meer over.

Voor snuffelstages is dit schooljaar geen ruimte. 

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34
Mail ons