Basisschool Talentum
Ouderraad (OR)

Samenwerking in het belang van alle leerlingen

De ouderraad van basisschool Talentum is een groep actieve ouders die de feestelijke activiteiten op school regelt, in samenwerking met de activiteitencoördinator(en) van school. We organiseren de activiteiten rondom bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen en Carnaval en regelen het schoolreisje en de Avondvierdaagse. Zo zorgen we er bijvoorbeeld ieder jaar voor dat Sinterklaas komt en de kinderen een cadeautje krijgen, en regelen we bijvoorbeeld met Pasen dat de school versierd wordt en er een paasontbijt is.

De ouderraad is een aparte stichting, waarin dit schooljaar 12 ouders deelnemen. Deze ouders zijn het aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over de activiteiten.
De ouderraad int ieder jaar de vrijwillige ouderijdrage. De kosten die de activiteiten met zich meebrengen worden betaald uit het budget van de ouderraad. Heeft u vragen over de vrijwillige ouderbijdrage, u wilt hulp hierbij of over de activiteiten die we samen organiseren? 
Spreek de leden daarom gerust aan op het schoolplein of mail naar ortalentum@kpoa.nl. Dit geldt natuurlijk ook als u geïnteresseerd bent om de ouderraad te komen versterken. We hebben ook altijd ouders nodig om incidenteel te ondersteunen bij een activiteit. We dragen in gezamenlijkheid dat leerlingen plezier beleven aan deze activiteiten.

Wat gebeurt er in schooljaar 2023-2024?

De volgende ouders zitten momenteel in de ouderraad:
• José – Rens (groep 8) en Floor (groep 5);• Rosalie– Jolie (groep 4), Julian (groep 1/2B);• Renkie, voorzitter – Casper (groep 6);• Dorine – Dorian (groep 6) en Benthe (groep 1/2B);• Leonoor – Robin (groep 8), Joris (groep 6) en Tom (groep 1/2B);• Bianca – Tom (groep 1/2A);• Cobie – Lauren (groep 7) en Manon (groep 4);• Marleen – Neev (groep 6) en Moos (groep 1/2B);• Pim, penningmeester – Jurre (groep 3);• Gerda – Stijn (groep 4);• Floor – Saar (groep 8), Noor (groep 4);• Erwin – Niels (groep 4).

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34
Mail ons