Basisschool Talentum

We hebben een prachtig nieuw schoolgebouw. Hierachter ziet u al een sfeerimpressie. Voor nieuwe ouders: wilt u echt ervaren hoe het is om in een goed doordachte omgeving te leren en te ontdekken? Vul dan het interesseformulier in voor een kennismaking en rondleiding.  

Welkom bij Kindcentrum Talentum   

Ontdek jezelf voor de wereld van morgen!

Op kindcentrum Talentum vormen het basisonderwijs, de voorschool (VVE) en de opvang samen een waardevol geheel. Bij alles wat we doen hebben we het vertrekpunt: “Wat hebben de kinderen nodig?”
- We bieden een stevige basis op het gebied van taal, rekenen, woordenschatontwikkeling en (begrijpend) lezen;
- We werken met een thematisch aanbod (IPC) voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en Engels;
- We leren de kinderen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces en hun omgeving;
- We hebben een voorschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar;
- We verzorgen naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

In ons kindcentrum:
- Streven we er naar, dat iedereen zich veilig kan voelen en met plezier kan leren;
- Respecteren we elkaar zoals we zijn;
- Denken we eerst na voordat we doen;
- Zorgen we voor elkaar en voor de omgeving;
- Denken we in oplossingen en niet in problemen.
Zo kunnen we kinderen van 2 tot 13 jaar een veilige en vertrouwde plek bieden om hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken.

Kijk bovenaan onze site onder de verschillende kopjes voor meer informatie of maak een afspraak voor een rondleiding. U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Ineke Hoekstra 
directeur basisschool Talentum

Guido Roose
locatiemanager voorschool en opvang Partou


                                                  

 

 

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34
Mail ons