Basisschool Talentum
Informatie-uitwisseling

Zenden en ontvangen

Informatie-uitwisseling tussen ouders en leerkrachten vinden wij belangrijk. Daarbij is ons doel om ouders zo snel, duidelijk en direct mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen rondom uw kind en onze school. Andersom ontvangen wij ook graag informatie van u als ouder over uw kind. Om dit te bereiken, maken wij tijd en ruimte voor persoonlijk contact en maken wij gebruik van digitale middelen. 

Gesprekken met de leerkracht

Met de leerkracht bespreekt u de ontwikkeling van uw kind, maar ook de eventuele veranderingen in de thuissituatie. Door het jaar heen zijn er een aantal gespreksmiddagen en -avonden gepland. Daarnaast is het altijd mogelijk een (extra) gesprek met de leerkracht aan te vragen.

Social Schools

Via Social Schools kunnen wij ouders en verzorgers snel op de hoogte brengen van activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze school. Social Schools wordt ingezet om berichten te sturen naar alle ouders en verzorgers, zoals de nieuwsbrief. Het kan ook door de leerkracht worden ingezet om een bericht te versturen, dat alleen voor die groep is bedoeld. Inschrijven voor gespreksmiddagen en -avonden gebeurt ook via Social Schools (klik ook eens op de button bovenaan onze website).

Informatie over onze school

Via Scholen op de kaart vindt u informatie over onze school, het onderwijs, de resultaten en tevredenheid. Op deze pagina kunt u informatie vinden over hoe wij onze leerlingen ondersteunen. Dit heet ons schoolondersteuningsprofiel.

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34
Mail ons