Basisschool Talentum
Schoolgids

Hoe ziet de school er uit?

In de schoolgids vindt u de noodzakelijke informatie over onderwijskundige en organisatorische zaken in onze school. Onze schoolgids is bedoeld voor ouders die nog voor de keuze staan naar welke school zij hun kind laten gaan. Daarnaast is de gids natuurlijk ook voor ouders die al gekozen hebben voor Talentum en die alles nog eens rustig willen nalezen of bepaalde informatie zoeken. Met deze schoolgids willen wij laten zien hoe wij werken op Talentum en wat leerlingen en ouders van ons kunnen verwachten.

De schoolgids is te vinden onder het kopje 'Downloads'. 

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34
Mail ons