Basisschool Talentum
Tijd voor Talent

Tijd voor Talent  

Onze school krijgt extra geld van het Ministerie van OC&W en de gemeente Amersfoort vanuit de subsidie 'Rijke schooldag'. Met dit geld organiseren wij naschoolse activiteiten op vier thema’s onder de noemer Tijd voor Talent::

Elk thema wordt aangeboden in een serie lessen van 6 – 8 weken voor de groepen 3-4-5 en voor 6-7-8. In een schooljaar komt elk thema een keer aan de beurt Het doel is om het programma minimaal drie jaar te herhalen. Daardoor hebben de leerlingen meerdere jaren de mogelijkheid om in te schrijven. Via de nieuwsbrief informeren wij regelmatig over het programma. 

 

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort

033 - 472 06 34
Mail ons