Basisschool Talentum
Schoolplan

Schoolplan 2015-2019


Dit schoolplan is een document waarin onze ideeën en plannen beschreven zijn voor de komende vier jaren. Het plan is een afgeleide van de Strategische koers KPOA 2015-2018 en vormt de leidraad aan de hand waarvan de school in de deze periode haar koers bepaalt. Het geeft richting en houvast ten aanzien van de keuzes die we als school maken en de consequenties daarvan. Uit dit schoolplan vloeien de jaarplannen voort. Deze worden ieder jaar geëvalueerd zodat van daaruit de doelstellingen voor de dan voorliggende periode kunnen worden ge(her)formuleerd.
Dit schoolplan is ontstaan in samenwerking met het team en de MR. Wij realiseren ons dat we een ambitieus plan hebben opgesteld. Samen met het enthousiasme en de inzet van onze leerlingen, ouders en team gaan we ervoor zorgen dat het een succes wordt.

Klik hier om het schoolplan 2015-2019 te downloaden (pdf).

Koning Karelpad 12
3813 HC Amersfoort
Per 26-02-2024!

033 - 472 06 34
Mail ons